STAVEBNÍ POVOLENÍ Třebíč, celá ČR

CeníkCeny všech námi nabízených služeb jsou odvozeny od charakteru stavby, rozsahu, umístění a jejího užívání. Zároveň o výši konečně ceny za naše služby rozhodují další doplňující povolení v rámci stavby, např. stavební povolení pro studnu včetně hydrogeologického posudku, stavební povolení pro čistírnu odpadních vod, jímku na vyvážení, umístění lapolů apod. V neposlední řadě je cena závislá na způsobu správního řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem dle současné platné legislativy.

Za kompletní vyřízení povolení stavby RD ve fázi, kde jsou již přípojky na jednotlivé inženýrské sítě z hlediska patřičného správního řízení vyřešeny, se cena pohybuje od 10000,- Kč. Cena neobsahuje správní poplatky, vyplývající z příslušných zákonů, poplatky za povinná měření, studie, přílohy k odnětí, výpočet odvodů, vypracování smluv apod.

Každá zakázka je posuzována individuálně a lze předem investorovi sdělit přibližnou konečnou cenu kompletního či dílčího vyřízení, včetně výše uvedených dalších poplatků.